اطلاعاتی نه چندان خوشایند از مواد اعتیادآور!

اطلاعاتی نه چندان خوشایند از مواد اعتیادآور! ترکیبات دارویی اعتیادآور می تواند زیرنظر پزشک مصرف درمانی داشته باشد، ولی استفاده نادرست و خودسرانه آن ها مشکلات فراو...

اعتیاد چگونه به وجود می آید!!!

اعتیاد چگونه به وجود می آید بیماران مبتلا به اعتیاد اغلب برای درمانگران افرادی مشكل ساز و پردردسر هستند و رفتار آنها تاثیری منفی به جا می گذارد. این بیماران صرفنظر ...

از پرخاشگری‌ تا مرگ‌

از پرخاشگری‌ تا مرگ‌ بدون‌ تردید ماده‌یی‌ كه‌ بیشترین‌ توجه‌ محققان‌ را به‌ خود جلب‌ كرده‌، الكل‌ است‌. الكل‌ نه‌ تنها در امریكا و در بسیاری‌ از نقاط‌ جها...

اضطراب

چرا انسان ها مضطرب می شوند؟ اگر زنده هستید پس باید قدری اضطراب داشته باشید. اضطراب مثل زنگ خطر عمل می کند و شما را متوجه خطر می کند، اما اگر اضطراب بیش از حد شدید شود ...