اعتیاد به سبک زنانه

اعتیاد به سبک زنانه جوان شدن سن جرم و بزهکاری در واقع نشان دهنده افزایش خشونت اجتماعی در جامعه است. جوانان و یا نوجوانانی که به جرم یا بزه کشیده می شوند در واقع قربان...

اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان

اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان اعتیاد، سال‌ها تنها به عنوان یك « جرم » شناخته می‌شد و فرد معتاد را صرفاً یك « مجرم » می‌شناختند. تحقیقات جامعی كه به ویژه در دانشگاه ...

اثرات روحی و جسمی و اجتماعی الکل

اثرات روحی و جسمی و اجتماعی الکل هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات روحی و جسمی و اجتماعی مصرف الكل در میان اجتماع می باشد. چنانكه در این پژوهش آمده است، اصطلاح الكلیسم ر...

اطلاعاتی نه چندان خوشایند از مواد اعتیادآور!

اطلاعاتی نه چندان خوشایند از مواد اعتیادآور! ترکیبات دارویی اعتیادآور می تواند زیرنظر پزشک مصرف درمانی داشته باشد، ولی استفاده نادرست و خودسرانه آن ها مشکلات فراو...

اعتیاد چگونه به وجود می آید!!!

اعتیاد چگونه به وجود می آید بیماران مبتلا به اعتیاد اغلب برای درمانگران افرادی مشكل ساز و پردردسر هستند و رفتار آنها تاثیری منفی به جا می گذارد. این بیماران صرفنظر ...

از پرخاشگری‌ تا مرگ‌

از پرخاشگری‌ تا مرگ‌ بدون‌ تردید ماده‌یی‌ كه‌ بیشترین‌ توجه‌ محققان‌ را به‌ خود جلب‌ كرده‌، الكل‌ است‌. الكل‌ نه‌ تنها در امریكا و در بسیاری‌ از نقاط‌ جها...

اضطراب

چرا انسان ها مضطرب می شوند؟ اگر زنده هستید پس باید قدری اضطراب داشته باشید. اضطراب مثل زنگ خطر عمل می کند و شما را متوجه خطر می کند، اما اگر اضطراب بیش از حد شدید شود ...